خانه نوآوری جای چه کسانیست؟

اینجا جای تیم خوب،استارتاپ خوب،ایده ی خوب و حتی یک فرد مشتاق است.

تیم خوب

  • تیم مبتدی و کار نابلد آرزوی ماست. مهم‌ترین نکته برای شروع یک استارتاپ انگیزه کافی برای مواجهه با سختی‌ها و آمادگی برای آموختن و اصلاح مسیر است. ما روی هر دو نفری که بخواهند برای ایده‌شان وقت بگذارند و آن را جلو ببرند، سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

استارتاپ

  • اگر استارتاپ خوبی دارید و می‌خواهید مراحل شتاب‌دهی را طی کنید این‌جا جای شماست.

ایده

  • اگر ایده‌ای دارید که نیاز به مشاوره، گفت‌و‌گو و سنجش دارد، ما منتظر شما هستیم.

فرد

  • ورودي خانه نوآوري، نه لزومًا تيم، بلكه افراد هستند. ايده‌‌هاي افراد يا تيم‌‌هاي مراجعه كننده به خانه، مي‌تواند ايده كاملاً اوليه و خام باشد، و در نتيجه ارائه مدل كسب وكار براي ايده نيز ضروري نيست. حتي افراد بدون داشتن ايده هم مي‌توانند مخاطب خانه باشند، اين افراد با حضور در برنامه‌‌هاي مستمر خانه و رفت و آمد به پاتوق كارآفرينان و نوآوران به مرور به فضاي كارآفريني عضوي از تيم‌هاي حاضر در خانه نوآوري شوند.