استارت آپ های ما

آژانس خلاق پیتزا

• digital marketing
• creative content
• event making
• social media

مدیا استدیو گوشه

کار استدیو گوشه تولید محتواست.

استارت آپ نشریار

نشریار یک استارتاپ است جهت تولید کتاب، نشر یار انتشارات نیست ولی خدمات تولید کتاب را به نویسندگان و حتی ناشران ارائه می‌دهد. نشریار کتاب چاپ نمی‌کند ولی کتاب را برای چاپ آماده می‌کند.

استدیو دخمه

بیوگرافی