فضای کار اشتراکی

Coworking Space‌ها فضاهای بزرگی هستند که افراد می‌توانند به عنوان محل‌ کار از آنجا استفاده کنند.به بیان ساده فضای کار اشتراکی محیط کاری مشترکی است که در آن افراد مانند فریلنسرها و تیم‌های استارتاپی با هر تخصص و فضای کاری کنار هم جمع می‌شوند.در فضای کار اشتراکی افراد میز و صندلی مخصوص به خود را دارند و در محیطی جذاب و پویا و با دسترسی به اینترنت پر سرعت فعالیت خود را انجام می‌دهند.از مزایای استقرار در فضای کار اشتراکی خانه نوآوری اصفهان ایجاد تعامل بین افراد و تیم‌ها با توانمندی‌ها و تخصص‌های مختلف است.

innovation house isfahan innovation house استارتاپ اکوسیستم خانه نوآوری خانه نوآوری اصفهان کارآفرینی