همکاران ما

null

خانه نوآوری تهران

خانه نوآوری تهرانآشنایی بیشتر »
null

صندوق پژوهش و فناوری اصفهان

شرکت صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان اصفهانآشنایی بیشتر »
null

تکفا

شرکت توسعه کسب و کار فناوری اعتمادآشنایی بیشتر »
null

مرکز شتابدهی نوآوری

شتابدهنده‌های نوآوری برای حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت های نوپاآشنایی بیشتر »
null

AVCE

کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستانآشنایی بیشتر »
null

100 استارت آپ

برنامه پیوسته سرمایه‌گذاری و شتابدهی غیرمتمرکزآشنایی بیشتر »
null

IRVC

انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشورآشنایی بیشتر »
null

ریمیا

مرکز توسعه کارآفرینیآشنایی بیشتر »
شناسا

شناسا

شبکه نوآوری،ارزش آفرینی و سرمایه گذاری ایرانیآشنایی بیشتر »