خانه نوآوری اصفهان

خانه نوآوری اصفهان

مکانی برای تحقق رویاها ...
خانه نوآوری جای چه کسانیست؟
اینجا جای تیم خوب،استارتاپ خوب،ایده ی خوب و حتی یک فرد مشتاق است. تیم خوب تیم مبتدی و کار نابلد آرزوی ماست. مهم‌ترین نکته برای...
بیشتر بخوانید "خانه نوآوری جای چه کسانیست؟"
اهداف خانه نوآوری اصفهان
- شناخته شدن به عنوان ‌هاب كارآفريني در حوزه‌‌هاي محتوا، زنجيره بلوكي و هوش مصنوعي از طريق ايجاد پاتوق دائمي حضور كارآفرينان، نخبگان، متخصصان، سرمايه...
بیشتر بخوانید "اهداف خانه نوآوری اصفهان"
فضای کار اشتراکی
Coworking Space‌ها فضاهای بزرگی هستند که افراد می‌توانند به عنوان محل‌ کار از آنجا استفاده کنند.به بیان ساده فضای کار اشتراکی محیط کاری مشترکی است...
بیشتر بخوانید "فضای کار اشتراکی"
خانه نوآوری چیست؟
خانه نوآوری یک نهاد رشـد‌‌دهنده در اکوسیسـتم کارآفرینی و اسـتارتاپی ایران است.این شتابدهنده با هدف پیشـرفت دانش از طریق پژوهش، آمـوزش، یادگیری، پشـتیبانی، توسـعه کسـب...
بیشتر بخوانید "خانه نوآوری چیست؟"