خانه‌نوآوری اصـــــــفهان

شتابدهنده و فضای کار اشتراکی

خدمات خانه‌نوآوری اصفهان

آموزش

خانه با مشاوران و منتورها کمک می‌کند شما سریع‌تر رشد کنید. این‌که چه‌طور به کسب و کار نگاه کنیم، چه‌طور تیم‌داری کنیم و چه‌طور روندهای بازار، مشتری، توسعه محصول و سرمایه‌گذاری را یاد بگیریم.

شتابدهی

اگر تیمی نوپا دارید، یا دو نشده‌اید، خانه نوآوری اصفهان شما را همراهی می‌کند تا تیمتان شکل بگیرد و بتوانید برای آرزویتان یک ارائه‌ی کسب‌وکارپسند آماده کنید.

سرمایه گذاری

استارتاپ وقتی موفق است که به رشد نمایی خود برسد و این بدون حضور یک سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر امکان ندارد. هموار کردن مسیر رسیدن به رشد و سرمایه‌گذار خطرپذیر خدمت دیگر خانه است.

فرآیند جذب تیم در خانه نوآوری اصفهان

۱

پذیرش

شما می‌توانید با ارسال درخواست شتابدهی فرآیند پذیرش خود را آغاز کنید.

۲

ارزیابی

پس از ارسال درخواست خانه نوآوری اصفهان ایده شما را بررسی و ارزیابی می‌کند.

۳

پیش‌شتابدهی

پیش از ارزیابی درصورتی که در پیش‌شتابدهی پذیرفته شده‌اید خدماتی از جمله : آموزش، منتورینگ، فضای کار اشتراکی و… در اختیارتان قرار می‌گیرد.

۴

شتابدهی

پیش از ارزیابی درصورتی که در شتابدهی پذیرفته شده‌اید خدماتی از جمله : آموزش، منتورینگ، فضای کار اشتراکی و سرمایه‌نقدی در اختیارتان قرار می‌گیرد.

۵

ارائه به سرمایه‌گذار

پس از دوره شتابدهی اگر ایده شما به مرحله تناسب محصول و بازار رسیده باشد به شبکه سرمایه‌گذاران خانه‌نوآوری متصل می‌شوید.

۶

جذب سرمایه

و درنهایت پس از جذب سرمایه وارد مرحله رشد می‌شوید.

آخرین مطالب بلاگ

استارتاپ‌های خانه‌نوآوری اصفهان

بین‌رو

تاوا

گنبد کبود

عکسوت

سلوا

اینو توکن

نیکی

شهر ابری

آرامون