تماس با خانه‌نوآوری

جزئیات تماس

راه‌های ارتباطی با خانه‌نوآوری اصفهان :

اصفهان – خیابان ۲۲ بهمن، ساختمان غدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خانه نوآوری اصفهان 

۰۹۹۳۱۷۰۸۱۹۷

info@isfinnohouse.ir

اصفهان – خیابان ۲۲ بهمن، ساختمان غدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خانه نوآوری اصفهان

خانه‌نوآوری در رسانه‌های اجتماعی :