رویداد چای‌خانه، جلسه اول

رویداد چای‌خانه چیست؟ رویداد چای‌خانه، سلسله رویدادهایی صمیمانه‌ای است که با مشارکت و دورهمی اعضای خانواده‌ی خانه نوآوری اصفهان برگزار می‌شود. در این رویدادها، اعضای تیم‌ها و فریلنسرهای مستقر در خانه نوآوری، دورهم جمع می‌شوند تا چای عصرانه خود را درکنار هم بنوشند و در هر جلسه حول محور موضوعی مشخص با منتورینگ فردی متخصص …

رویداد چای‌خانه، جلسه اول ادامه مطلب »